Sommarmöte Tore Forsbergs torp 9 juli kl 12,00

Välkomna till sommarmöte 9 juli kl 12,00 på Tore Forsbergs torp.
Susann Rothoff predikar. Sång och musik Karin Forsberg, AnnBritt Forsberg och Gunilla Nordin.