VILL DU VÄXA I DIN TRO SOM KRISTEN?

BIBELSTUDIER FÖR DIG I BÖNHUSET GOTTNE!

18 Jan 18.30 -MOSE-

Förberedelse för uppdraget

8 Feb 18.30 -MOSE – 

Ledaren som Gud hade utvalt

14 Mars 18.30 -DAVID – 

En man efter Guds hjärta

Vad kan vi lära av dem som gått före, i den tid vi lever i nu?

Kom och var med och bli utrustad till tjänst i Guds rike!