Brödunder i Paraguay

En uppmuntrande rapport från Paraguay just nu

PARAGUAY: ”Vi ser ett brödunder” ❤️?

I dessa tider av restriktioner är det utmanande att tillsammans med våra partners försöka hitta nya vägar för arbetet. Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön, berättar:

”I ett tidigt skede pratade jag med vårt partnersamfund CIBB i Paraguay, som är ett av regionens fattigaste länder, om vad vi skulle kunna göra för de mest utsatta i landet. Vi pratade då lite löst om att dela ut matpaket och jag nöjde mig med det.

Några veckor senare får jag rapporter om att de sociala projekten och församlingarna börjat dela ut mat, vilket ökat förtroendet för dem i samhället. Utifrån detta började myndigheter använda församlingarna som matutdelningscentraler och sedan började företagare också att donera mat vilket gjorde att det lilla arbete som man började med växte och förmerades.

Jag ringde då upp generalsekreteraren Leotir Popp och ville uttrycka min glädje över det som händer: att ett samfund som så många år velat stärka sin roll i samhället nu får den möjligheten. Han berättar för mig att samfundet nästa helg skulle ha haft sitt årsmöte. Det tema som styrelsen hade satt långt tidigare var ”Kyrkans roll i samhället” och den text de hade valt var när Jesus gav mat till massor av människor utifrån några bröd och fiskar, det vi kallar för brödundret. När de valde temat och texten förstod de inte riktigt dess mening och betydelse, men nu har ordet förvandlats till handling.

Årsmötet blev inställt eftersom man enligt restriktionerna som råder inte får genomföra det, men Guds ord blir verklighet. Man kan nu uppfylla det tema som var tänkt, för Gud visste vad som skulle hända och vilka behov som låg framför.”

Tack vare våra fantastiska, kreativa och hängivna partners så som församlingarna i CIBB i Paraguay kan vi i EFK fortsätta att ge stöd till människor som behöver det som mest. Tillsammans kan vi möta både coronakrisens akuta behov och dess långsiktiga utmaningar. Vårt stöd behövs nu mer än någonsin. Tack för att du är med!