”GE FÖR LIVET 2020” insamling läs om projektet.

Vi ska försöka matcha fjolårets resultat som blev hela 29.886:- Det kommer att dyka upp en stapel som löpande uppdateras på det som kommer in under april. Så håll ögonen öppna!

Läs om projektet till Paraguay:

Paraguay är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika och under en pandemi finns många behov. Landet har varit nedstänkt i flera veckor och man oroar sig för utbredning av sjukdomen. Maria som är ansvarig för det sociala arbetet säger att det endast finns 20 bäddar på den enda infektionskliniken i Asuncion. Detta innebär ekonomiska problem för folket. De flesta har inga reserver och lever ur hand i mun. CCAB har tillsammans med lokala församlingar tagit intiativ att dela ut mat, både ingredienser men också lagad mat. Detta gör att man akut kan hjälpa de allra fattigaste. På några platser har myndigheter använt kyrkan som matutdelningsställe. Det känns fint och förtroendefullt ut. Men det räcker inte utan fler insatser behövs göras särskilt om pandemin pågår under en lång tid.