Bilder från Korsdraget 20/2

Gud Beskyddar oss !

Major Blink

Major Blink illustrerade hur Gud beskyddar oss. En deltagare fick hålla ett plexiglas för ansiktet medan han kastade en mjuk boll mot glaset för att se om glaset skyddade.

Tävling