Gudstjänst 15/2

”Se jag vill bära ditt budskap Herre (…) Gud låt ditt ord i mitt liv få råda.”

Med denna församlingssång inleddes gudstjänsten denna strålande februaridag. Lennart Lindblad ledde mötet. – Mästaren är här och vill möta dig och mig, sa Lennart och hänvisade till Joh. 11:28, taget ur kapitlet som handlar om när Lasarus blir uppväckt från det döda.

Därefter sjöng Filadelfias sångare under ledning av Evy Jonsson ett par sånger.

Krister Westman inledde sin predikan med att berätta om sin bakgrund i både HF och EFS-verksamhet. Han bor numera i Långsele (Anundsjö) och är verksam i Filadelfia. Han började sin predikan med ord tagna från samma kapitel som det nyss nämnda:

”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?”
Joh. 11:40

Predikan handlade om tro. En liknelse jag fastnade för handlade om att ställa in bilden på TV-n. Krister bor i inlandet och berättade att det kan vara problem med TV-bilden, speciellt när det är dåligt väder och antennen har åkt ur läge. Man går upp på taket och anar åt vilket håll sändaren finns. Man vrider åt det hållet och plötsligt kommer bilden tillbaka. På samma sätt kan det vara med tron. – Tro på evangelium så får du Guds kraft, menade han.

Unisont sjöngs sedan ”Löftena kunna ej svika” och därefter sjöng sångarna några ”Minns du sången-sånger”. Mötet avslutades med att Lennart ledde församlingen i förbön. Kyrkkaffet hade Filadelfia ordnat och detta avnjöts i den gemenskap som endast fika kan uppbringa.

/Anders Yngvesson