Fäbodmöte

Vi var lite oroliga över vädret idag (25/7) men gårdagens böner hördes och vi fick en kanondag vid det årliga Fäbodmötet. Ca 250 personer från öst och väst slöt upp tillsammans.

Vera Moore från Stockholm talade om vårt lands behov av Jesus idag. Om sammanhållning och att det inte spelar någon roll vilken kyrka eller samfund vi tillhör. Om vår personliga och innerliga relation med Jesus.

Vi talar mycket om att gå ut i världen och evangelisera och glömmer många gånger den enorma Gudslängtan i vårt land, i Sverige, idag. Att få bli bekräftat, sedd och älskad. Behovet är stort. Vad gör vi för att möta detta behov?! Tiden är knapp…

En blivande bonde kanske?!

Glada miner

Gamla sånger med Maj Larsson m.fl.

En välfylld Fäbovall i sommarsolen

Vera Moore talar

Fäbovallen i dess helhet

Fäbokaffet får man ju inte missa

En vacker näckrosblomma