Credo

Credo kör nu ”Du gör Skillnad” På olika ställen i landet.

Credo har vuxit fram som en fri rörelse inom Svenska kyrkan men samlar idag ungdomar från många kristna traditioner. Credo finns i stora delar av Sverige med arbete på universitet, högskolor, gymnasier och några högstadieskolor. Många hundra människor deltar varje vecka i olika böne- och bibelgrupper, offentliga samlingar, läger mm. Antalet anställda är ca 15, dessutom finns något tiotal ungdomar i Credo Team. Genom nyhetstidningen credo.nu berättar vi om vad Gud gör genom Credo! Credo är ansluten till den världsvida studentrörelsen IFES, International Fellowship of Evangelical Students.

Gå in på Credos hemsida och anmäl dig!