Samverkan om själarna i Gottne

Samverkan är ett nyckelord i Gottne. Ortens tre kyrkliga församlingar tar steget fullt ut nästa år. All verksamhet hålls från och med nyårsdagen i EFS bönhus. Beslutet har vuxit fram ur gemenskap från de senaste 20 årens verksamhet, säger föreståndaren i Filadelfiaförsamlingen.

De tre församlingarna är EFS, som bildades 1904 och har 46 medlemmar, Filadelfia med start 1922 och 50-talet medlemmar och Betel i Östansjö (också från 1922) med 53 medlemmar. Det finns i Gottne cirka 230 hushåll med omkring 530 bybor.

Fortsatt självständiga

I stället för att konkurrera om själarna samsas nu alltså de tre församlingarna under ett gemensamt tak. De kommer att fortsätta som självständiga församlingar med egna styrelser och egna kassor. Två av bönhusen ”ställs i malpåse” åtminstone under det första året. Vad som sedan ska ske med dem är inte bestämt.
– I första hand ska vi jobba så här under 2004. Därefter ska försöksåret utvärderas. Slår det väl ut kommer vi att ytterligare fördjupa vår samverkan, säger Lennart Holmner.
– Vi känner att vi behöver varandra intygar Roger Forsberg, EFS ordförande.
– Vi gör detta för att verkligen vill. Inte av ekonomiska eller andra skäl, Säger Maud Cajdert, pastor på deltid i såväl Betel som Filadelfia.

I konsekvensens namn har man beslutat att från och med 1 januari nästa år turas om att hålla gudstjänsterna och de flesta övriga sommankomsterna i EFS bönhus.

Ekumeniks gudstjänst

– Vi börjar på nyårsdagen med en ekumenisk gudstjänst. Sedan följer vi ett uppgjort schema. Eftersom även svenska kyrkans gudstjänster ingår i samverkan betyder det att vi svarar för var fjärde helg, säger Maud Cajdert.
Tidigare kunde det ibland hända att det hölls gudstjänster och/eller möten i all tre bönhusen en helg medan det inte var något möte en annan helg. Men nu är det alltså samverkan som gäller.
– Säkert kommer det att uppstå problem under resans gång. Men om vi ska lösa allt innan vi börjar kommer vi aldrig till beslut, säger Maud Cajdert.
– Och dem det goda klimatet som finns här tror jag inte att problemen ska vara svårlösta, tror Roger Forsberg.

Moget beslut

Beslutet har mognat fram under det samarbete som pågått i många år och som accentuerats de senaste fyra-fem åren då man bland annat hållit gemensam julfest och haft flera andra gemensamma projekt främst för bygdens ungdomar men också i form av symöten och andra träffar.
– Det var jobbigt för barn och ledare att träna in flera olika program för festerna i respektive församling, säger Roger Forsberg. I bönhuset har man barngrupper, liten och storverksamhet samt ungdomskafe på fredagskvällar.
– Som mest har det varit ett 60-tal, men snittet ligger vid ungefär 30 ungdomar. De spelar pingis, fikar, ser på tv samt umgås och har kul tillsammans, säger Roger Forsberg. Försöket i Gottne har redan mötts av starkt intresse från andra byar i kommunen.
– Flera församlingar har hört av sig, säger Lennart Holmner.
– Vi tror att många kommer att följa vårt exempel, säger Roger Forsberg.

Bönhuset.com har fått tillstånd att publicera denna artikeln som är hämtad från Örnsköldsviks Allehanda fredag 19 december 2003 och är skriven av PEHR-AXEL SUNDBOM.