Bilder från sommarlägret 28-31/7 2005 del 2/2

Fortsättning från del 1/2.

Som sagt – vädret var vackert…

En av aktiviteterna bestod i att i olika grupper illustrera några bibelberättelser genom skulpturer i bygdegårdens omgivning.

Det handlade om ”David och Goliat”, ”Fiskafänget i Genesarets sjö”, ”Daniel i lejongropen och kung Darejaves”, ”Mose, stentavlorna och guldkalven”, ”Den lame mannen som blev hissad ner genom taket” och ”Noaks ark” – Gissa själv vilken skulptur (i bilderna nedan) som hör till vilken berättelse…

…Tyvärr visar inte bilderna hela skulpturerna – det skulle bli så smått då. Men ni ser ändå hur duktiga och påhittiga barnen varit i sitt skapande, eller hur?

Text och bild: Teodor Nimmersjö