Sommarmöte i Seltjärn 21/8

Till sommarmötet i Seltjärn kom man från alla vädersträck… ända från Ö-vik och Solberg, Storborgaren och Sörflärke. Tillsammans var vi ett femtiotal mötesbesökare… jag menar deltagare. För alla(?) deltog vi på olika sätt – bl.a. i allsången som leddes utav Ewy, Birgitha, Christer och Thomas.

Hanna Cajdert bjöd på vacker solosång. Maud Cajdert predikade om hur viktigt det är för oss människor att vila – att följa den ordning som Gud lagt ned då han gav oss vilodagen. ”…jag skall skänka er vila.” sa Jesus. (Läs Matt. 11:28-30)

Efter Gudstjänsten bjöds på kaffe med smörgås och kaka.

Måste också nämna att många Seltjärnsbor ställde upp för att putsa och ställa i ordning lokalen inför mötet – tusen tack.

Mötet leddes av undertecknad.

Här följer några bilder…

Text och Bild: Teodor Nimmersjö