DRAGLÄGE, igen!

Förberedelse för incheckning
Korsdraget har startat!

Första halvtimmen ägnas åt div aktiviteter.

Tävlingar

Rita , spel

Härlig bild, fullt med skor!-många barn!

Vi följer den röda tråden genom Bibeln.

Välkommen alla barn!!!

Bilbel öppnas med dagens text.
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse det gamla är förbi något nytt har kommit!

Jesus ger återsken genom oss.
Fick gå in i ett mörkt rum för att se figurerna självlysande.

I Växthusgrupperna pratade vi om förändring.

Text o Bild, Roger Forsberg