Inbjudan till missionskväll

Tisdagen den 11 september kl. 19.00 i
EFS-kyrkan i Mellansel. Folkhögskolan i samarbete med Operation Mission, Folk & språk och Ljus i Öster.

Fika efteråt på folkhögskolan . Ingen anmälan

Välkommen!