Symöte

Symötena har börjat där det bjuds på andlig och lekamlig spis

Systrarna köar

En trevlig samvarostund under rasten

Johanna sjöng vackert och tänkvärt

Johnne predikade om skillnaden mellan Kristen tro och humanism. Guds huvudsyfte är att göra människan rättfärdig, då först kan skapelsen bli hel, utan synden och dess konsekvenser.