Husgrupp

Bilder från husgruppen i Gottne

Denna gång samlades vi hos Gustafsons

Vi läser ett stycke Guds ord som vi sen samtalar om

Avslutar med fika ! 😉