Under samma tak den 14 maj 2006

Vid inledningen av söndagens gudstjänst hölls en historisk ceremoni i det att representanter för tre församlingar i Gottne undertecknar ett gemensamt avtal om ägandet av Bönhuset i Gottne. EFS-församlingen ger bort varsin tredjedel av fastigheten till Betelförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen. Betel och Filadelfia har tidigare sålt sina resp. kapell på orten.

Före signerandet redogjorde Roger för innehållet i avtal och gåvobrev samt talade kort om utvecklingen av församlingarnas samarbete. Roger läste om ”När de blir ett skall världen se…” och när papperen var signerade läste Lennart från Predikaren om att ”En tretvinnad tråd brister inte så lätt”. Dessa bibelord gick som en röd tråd genom hela gudstjänsten.

Mötesledare var Sven som läste ett ord från Josua där Gud uppmaner Israels folk att helga sig inför intåget till det nya landet.

Gästande talare och sångare var Tommy och Karin från Kopparberg. Tommy sjöng sången ”Börja på nytt i mitt (vårt) liv…” och ledde oss också i lovsång. I slutet av mötet sjöng han ”När Jesus kommer…” ur Einar Ekbergs repertoar.

Karin läste från Korintierbrevet om kroppen – ”Ty liksom kroppen är en…”. Hon uppmanade oss att gå in i de uppgifter Gud har gett oss. Hon vittnade också om hur hon upplevt ett samgående av tre församlingar på sin hemort. Tommy läste från Apostlagärningarna och Filipperbrevet – ”Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne”. Han uppmanade oss att hålla fast vi Guds ord och att med tanke på vårat samarbete låta ”samfundsstaketen” ligga ner. Tommy gav oss också ett par gripande vittnesbörd om hur Gud helar och upprättar människor. Innan mötet var slut talade Gerd (också hon från Kopparberg) utfrån sången ”Lita på din Gud” vilken vi också sedan sjöng gemensamt.

För övrigt ljöd allsången i den fullsatta lokalen så att taket nästan lyfte (ett bildspråk). Vi sjöng bl a ”Sjung om Guds rika kärlek”, ”Skåda framåt se det dagas” och ”Makten är i Jesu händer”.

Innan vi lämnade Bönhuset efter en mer än två timmar lång och härlig gudstjänst fikade vi tillsammans.

Text och Bild: Teodor Nimmersjö