Gudstjänst på Solstrålen den 19 nov 2006

Annette och Ronald Findin från Åsele besökte ett snörikt Solberg.

Thord Eriksson som ledde mötet inledde med att läsa från Luk 12 (vers 35-40) om att vi skall hålla våra lampor brinnande. Vi är beroende av den heliga ande (oljan) för att kunna hålla vår bekännelse (lampan) levande och klar.

Ronald predikade om Guds frälsning – given av nåd. Tron på nåden och frälsningen som är en dårskap för världen bygger inte på mänsklig visdom utan på Guds kraft (1 Kor 2, vers 1-5). Var och en som tror på mig skall leva om han än dör, sa Jesus.

Annette och Ronald sjöng också flera sånger för oss – som ”Min Jesus lever, därför är jag trygg” och ”Det sker igen om blott vi beder”.

Efter Gudstjänsten serverades fika.

Text och bild: Teodor Nimmersjö