Julfesten 2006

Spänd förväntan inför festen i ett fullsatt Bönhus

Som sig bör välkomnade vi Davids son.

”Liten och Stor” intog scenen och sjöng.

Släkt o vänner lyssnar intresserat

Barntimme gruppen sjöng också för oss om Jesus

Herden från ”Gålberge” använde sin ”telefår” när han beställde en Bibeltransport

Han blev nöjd med Bibelfrakts snabba leverans så han kunde läsa julevangeliet för oss

Josefs sång; Jag är en enkel man, ja en snickare jag…

Ära till Gud, Ära till Gud i Himmelen och på jorden

Kompbandet

Vise männens sång; Det är Jesus som är född, det är Jesus som är född. Han är världens ljus och vill oss alla väl

Pastorn avslutade med andakt

Fikat smakade utmärkt.
Så var festen slut för denna gång, vi har blivit påminda om Guds stora kärlek till oss genom att han sände oss Jesus som gåva.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn!!!!!
Gud väsigne dig!