Symöte

På det första symötet 2007 hälsades vi välkommna av Inga som också var en av inbjudarna

Vi sjöng gamla kända psalmer

Börje och Birgitta vittnade om sin tro och sjöng med och för oss kända sånger

Som brukligt är blev det en stund av gemenskap och fikarast

Inbjudarna, systrarna med (flicknamnet Hedberg)fick en hektisk stund med servering och samtal med en del långväga gäster

En trevlig stund i Guds närvaro

Pastor Lennart talade över, ”Plötsligt händer det” Paulus som satt i fängelse och plötsligt en jordbävning som inte skadar dem men löser deras bojor. Lärjungarna i båten- plötsligt en storm som hotar dem men Jesus stillar den. Gud är alltid med oss vad som än händer positivt eller negativt.
Vi avslutade med Fader vår….