Skotergudstjänst vid Sjönäset i Mellansel

Söndagen den 11 mars (en härlig vårvinterdag) hölls ekumenisk ”skotergudstjänst” – vilket betyder ungefär utomhusgudstjänst till vilken man kan ta sig på skoter…

Lennart Holmner stod för ledning och sång tillsammans med ”skoterkören”.

Christer Westman iklädd skoteroverall delade några bibelord och tankar om livet. Han avslutade med att rekommendera alla att följa den ”korsmärkta vägen” – vägen som Jesus stakat ut – och liknade detta vid de kryss som visar vägen på skoterlederna över fjällen.

Efter gudstjänsten serverades hamburgare…

Text och foto: Teodor Nimmersjö