Upptäckardagar i Bredbyn vecka 9

Under vecka 9 hölls ekumeniska upptäckardagar i Bredbyn.

Vid den avslutande gudstjänsten, söndagen den 4 mars i Anundsjö kyrka, predikade Magnus Aasa på temat först korset sedan kronan/tronen.
Hans predikan var rikligt och pedagogiskt illustrerad. Längst fram i gången hade han lagt upp diverse saker vilka symboliserade det som hörde ihop med korset resp tronen.
På höger sida illustrerades tronen (se bild nedan) med t ex kronan som tronar på våra lovsånger (psalmböckerna), bladverk för liv, frukter för de andliga frukterna, batteri för kraft och plåster för helande.

Text och foto: Teodor Nimmersjö