Fågelgudstjänst

Gudstjänst vid Fågelgömslet vid Östansjö sjön

Var finns fåglarna?

Lennart inledde och vi sjöng unisont Den blida vår är inne och nytt blir jordens hopp.

Linnea och Fride sjöng andras och egenkomponerade vårsånger för oss.

Fride talade om himmelens fåglar, se på fåglarna under himmelen….
Fåglarna kommer på våren tillbaka till sitt ursprung där de kommit ifrån. Vi har vårt ursprung hos Gud som vi får komma till.
Fåglarna har inprogrammerade koder som styr deras beteende som är återkommande vår efter vår.
Vi är skapade till Guds avbild, att utöva osjälvisk kärlek, men i motsats till fåglarna kan vi säga nej till Guds kärlek o inflytande (Synd).
Gör er inga bekymmer. se på fåglarna de är i full verksamhet med bobyggande osv. men de är bekymmerslösa.
Vi ska liksom fåglarna vara verksamma utan att göra oss bekymmer för vi kan inte lägga en aln till vår livtid.
Vila i Gud.

Ett par SångSvanar

Vi avslutade med sången ”Likt vårdagssol i morgonglöd, gick Jesus fram i natt och död till liv förutan like. Därför så länge världen står, det efter vinter kommer vår, också i Andens rike.” Fader vår.

En stunds gemenskap och medhavt fika följde innan vi bröt upp från stunden med Jesus.

Roger F