Gudstjänst

Ove hälsade välkommen och läste om den Gode Herden.

Karin sjöng tillsammans med oss lovsånger

Hans Eriksson predikade över den Gode Herden som ger sitt lliv till lösen för många.