Tema Bönhusets gemenskap

Samarbetsrådet informerade om vad som gjorts, är på gång och något om framtiden.Parkering ska iordningställas, uthus ska byggas med timmer som skänks(det finns utrymme för mer timmer;-). Det är personer igång för att bereda projekt som kök, utbyggnad entré, uppvärmningsalternativ mm
Barn o ungdomsledarna berättade om hur de arbetar med grupperna och antal barn, media gruppen svarar för att ljud o bild fungerar, ekonomin är god enligt kassören. Sammantaget når vi många med evangelium. C;a 300 personer vistas i Bönhuset under en veckas tid.

Ett 45 tal personer mötte upp.

En ”ryggskottsdrabbad” pastor höll andakt. Tro på mig…känn ingen oro säger Jesus. Han liknade de kristna med vandringsfolket, ”de som var på DEN VÄGEN” vi liknades vid hjulet som snurrar runt, i ytterkanterna går allt fort men i navets mitt är det stilla. Med Jesus i mitten/centrum finns lugnet,ron hur livet, församlingen än snurrar på. Se på Jesus.

Frågor delades ut som vi samtalade om under fikat

Samtalsfrågor: 1 Hur tycker du vår gemenskap fungerar?
2 Vad är vi bra på?
3 Vad kan vi förbättra?
4 Kom med förslag, önskemål, idéer.

Vid genomgången av frågorna framkom att gemenskap och samarbetet fungerar mycket bra.
Vi var bla. bra på organisation, ta hand om barnen,arbetsfördelning, acceptera mångfalden.
Vad vi kunde förbättra var att ta vara på de äldre ungdomarna, hitta formerna för utåtriktad verksamhet, att växa andligt,hitta former för ”kyrktaxi” för avsidestagna, lokalen mm.
Förslag o önskemäl: litet bönerum. lovsång/musik under nattvard, låt sista bänkraderna vara till för barnfamiljerna med ”rörliga” barn. Sångkör. bibelstudier. dopgrav, olika temagudstjänster önskesånger.mm

Gå ut och gör alla folk till lärljungar döp dem och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Ett enat folk på väg, ett enat folk med samma mål, Guds rike är på väg och redan är det mitt ibland er!