Barnvälsignelse i Mellansel den 10 juni

Gudstjänsten denna söndag med inslag av barnvälsignelse präglades av mycket sång och musik.
Hanna sjöng sången ”Tack att du bryr dig om varje litet barn” och Lillemor ”Du är ett mästerverk” ackompanjerad av Jörgen.
Lennart predikade om dopet utifrån dagens texter…
”Vårda din dopdag!”

Foto och layout: Teodor Nimmersjö