Sommarmöte i Seltjärn 19 augusti

Filadelfiaförsamlingen inbjöd till sommarmöte i den för sommaren nymålade bygdegården i Seltjärn söndagen den 19 augusti.

Mötet leddes av Alice Lindblad och predikant var Mårten Sundman.

Alice inledde med ett ord från Psalm 42

”Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud…”.

Alice sa att Gud vill ge oss någonting.

Före sin predikan spelade och sjöng Mårten sången Du finns här. Han predikade sedan med fokusering på ordet ”kom” – ett ord med värme. Han läste bl. a. från Matt 11:28 och Joh 6:35…

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.”

”…Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”

Mårten sa att ”det som gör sommarmötet i Seltjärn till en viktig samling och ett viktigt ögonblick – Det är att Gud vill någonting med ditt och mitt liv.” Han sa också att möjligheten att få komma till Jesus är ett erbjudande utan tvång. ”Det är främst ett beslut inom dig själv – det är nåd”.

Sången leddes av Christer och Thomas med gitarrer och sångare från församlingens kör.

Efter Gudstjänsten bjöds det på kaffe och mackor…

Text & foto: Teodor Nimmersjö

http://ww.bibeln.se