Ungdomsmöte i Gottne den 14 september

Det första i en serie gemensamma ungdomsmöten hölls den 14 september i Bönhuset i Gottne. Till denna samling kom ungdomar från Gottne, Mellansel, Bredbyn, Sörflärke och Skorped…

Anna som ledde gudstjänsten inledde med en berättelse om det spruckna kärlet som trots (eller på grund av) sin svaghet fick bli till nytta för de blommor som var planterade intill – genom att de fick vatten som gav dem liv.

”Sångarbröderna” – David och Samuel – bjöd sedan på sin tolkning av Calle Östs sång Vi skall fara bortom månen (Not: en av underteck-nads första lp-skivor var Calle Östs och denna sång var en favorit).

En musikal med en riktig sjörövarhistoria framfördes sedan av artisterna Anton, Fredrik, Tobias och Johan. Själva historien törs jag inte återge här…(!)

Efter musikalen predikade Lennart om kampen mellan det onda och det goda som skildras på många olika sätt i sagor, filmer och i Bibeln.
Det kostar ibland på att stå upp för Jesus men det finns en kraft i att säga ja till honom, att besluta sig för att följa honom, sa Lennart.
I relationen med Gud så växer medvetenheten och förmågan att skilja ut det goda, det rätta… Jesus utmanar dig att stå upp för och att kämpa för det goda – att gå med honom.

Efter predika hölls en stund av lovsång och tillbedjan. Jerker, Joel, Dano, Lisa och Magdalena ledde oss i lovsångerna. Gudstjänsten avslutades med sången Dra mig nära dig… hjälp mig hitta fram, för mig hem igen.

Efter Gudstjänsten serverades varm korv med bröd…

(Nästa gemensamma Gudstjänst hålls i Skorped den 5 oktober)

Text och foto: Teodor Nimmersjö