Lennar Holmners avskedspredikan

Vid Gudstjänsten hade 150 personer mött upp för att ta avsked av Lennart som av ”Chefen” blivit ”kommenderad till tjänst i Pingstkyrkan i Umeå”

Lennart som för dagen var på sitt soligaste humör trivdes i gamla vänners närhet.

Barnen sjöng vackert för oss.

Sångledarna

Lennart och Magdalena sjöng Psalmen ”Gud är min bön”

Lennart gick ut ifrån sången ”Vi har en segersång”…

Hos ingen annan finnes frälsning och inget annat namn än Jesus Kristus kan frälsa från synd.

Eva-Marie talade varmt och personligt till oss.
Sedan sjöng de en sång för oss alla.

En uppskattad medarbetare, Herde och vän avtackades med diverse presenter och tal.
Från Mo församling talade Karin Forsberg, för Betelförsamlingen Östansjö talade Samuel Söderberg, för Nolaskogs Bönedagsområde talade Roland Sundqvist, för Pingstkyrkan i Örnsköldsvik talade Sture Nääslund, Anundsjö församling representerades av Gunnar Byström, Johnne Sturesson talade för predikantgruppen,och Ekumeniska Rådet, Fredrik Nilsson talade för EFS Anundsjö kretsen, David Valfridsson talade för Ungdomarna i bygden, och Martin Backlund representerade MO Baptist församling.

VI i Bönhuset tackar å det varmaste för allt du Lennart har förmedlat till oss och vi tillönskar dej och din familj Guds frid och välsignelser.

Roger Forsberg