Förrådsbygget

Morgonen den 5 okt fanns ingen färdig byggnad

Men på eftermiddag stod det där, snabbt eller hur?

Uppförande av uthus/förråd

Med gemensamma ansträngningar restes byggnaden på en dag.
Stort tack! till killarna med P.O i spetsen. Guds välsignelser till er.
Till våren färdigställs uthuset.