symöte

Vid symötetmedverkade Birgitta Blomkvist som höll andakt och Inger Österlund och Göran Jonsson sjöng för oss.
Birgitta talade om att våga pröva och tro. Hon trodde inte på Foppa toffeln att den var nåt att ha men efter påstötningar vågade hon pröva själv och blev övertygad om toffelns förträfflighet för fötter.

Att tro på Kristus innebär att våga tro och att pröva själv, först då vet man om det håller.

Vårt uppdrag är glasklart: Gå ut och gör alla folk till lärljungar. med det följer ett löfte: Det innebär att Jesus
-Är med alla dagar
-Hopp i hopplöshet
-Kraft i kraftlöshet

Vi kan känna frustration över att inte fler lockas till Jesus. Men vi får inte ge upp i vår strävan att ge evangeliet vidare till våra medvandrare.

Vi ska vara Tacksamma över vad vi fått och tjäna herren med glädje !

Fritt refererat.

Roger F