EFS distriktskonferens i Timrå 16-18 maj

Konferensen inleddes på fredag med en musikgudstjänst med kören Musikentherna och prästen Örjan Wallin. Sen var det musikcafé med lokala jazzmusiker.

På lördag öppnades årsmötet med lovsång och distriktsföreståndaren Greger Larsson höll en parentation. Greger hade även en inledning och drog en parallell mellan Paulus verksamhet och distriktets. Hur mycket har vi kvar att göra i distriktet innan vi som Paulus kan dra till Spanien. Verksamhetsberättelserna och ekonomisk redogörelse för styrelsen och missionsfond godkändes. Distriktet visar en neråtgående trend med 2 % vad det gäller medlemsantal men kurvan har planat ut och den kortsiktiga målsättningen är att få ned den till 0 %. Långsiktig målsättning är att det ska finnas 50 församlingar med 50 medlemmar i snitt till 2016. Detta skulle vara en markant ökning. Det innebär också att vi måste starta en ny församling per år för att nå målet. Verksamhetsplanen fick mycket beröm och ansågs vittna om nytänkande och vara dynamisk. Det beslutades även att anta en rambudget för 2009.

Efter årsmötet var det ”Vad händer i EFS”. Förslag till styrelsen var att nästa årsmöte ska hållas som ett arbetsmöte och vara ett forum för resonemang kring distriktets strategi i församlingsplantering. Vi fick även veta lite om vad som planeras för nästa år. Det förväntas bli ett ökat samarbete med folkhögskolorna Mellansel och Hålland. En fortbildningsdag för styrelser och ideella ledare är planerad. Viktiga ledord var nulägesanalys, visionsarbete strategi och handlingsplan.

En intressant nyhet som vi kan komma att se mer av i framtiden är kollektomaten. Den ger möjlighet att ge även för den som inte har pengar på fickan. Den fungerar ungefär som en bankomat fast istället för att man får pengar i handen dras pengar från kortet till det ändamål som valts. Givande med sms diskuterades även men anses vara för dyrt i procent per skänkt krona för att det ska vara rimligt just nu.

Senare på kvällen var det gudstjänst med nattvard och lovsång och förbön. Greger Larsson predikade om den förlorade sonen. Efter gudstjänsten var det fika, jazzmusik och sång med elever från bland annat Mellansels folkhögskola.

På söndag var det Gudstjänst i Timrå kyrka. Greger Larsson predikade om att allt är möjligt för Gud och därmed även att en kamel kan komma igenom ett nålsöga. Barnens konferens var med i gudstjänsten och illustrerade detta med ett cirkusnummer där en kamel på ett mycket underhållande sätt efter ett antal försök till slut kom igenom ett nålsöga.

Text och bild av Jerker Bergman