Friluftsmöte vid Sonja o Tores torp

Barnbarnen sjöng för oss

Inledningorden lästes från Nicke Södins ”Moseboka”
”Å Gud skapa mänishan å gjool som n avbild ta se själv. Te kær å kviin skapa n dom.”

Vi hade vackert väder som ni ser.

90 talet personer slöt upp

Hans delade Guds ordet till oss

Anders höll i den unisona sången