Missionsmöte

Kodjo Osseyi, en pastor från Togo i Västafrika berättade om arbetet med att utbilda lekmän via distans. De skickar ut kassetter som eleverna kan lära sig av under sin fritid. Behovet av utbildade ledare är stort, be gärna för arbetet.

Roger F