Utbyggnad / Telegram !!!!

Insamlingsresultat

Som ni ser har vi samlat in 5062 kr.
Vi är även sökt och blivit lovade ett bidrag på 100 000 kr av SST(Statligt stöd till Trossamfund.)
Denna info. ser ni i Bönhusets lilla sal.
Plusgironr. 30 30 31-9
Roger

Ny handikapp wc och kapprum

Fasadritning

Utbyggnaden med ramp

Telegram

Högtids och minnes telegram finns nu för Bönhuset och bönhusets barn och ungdomsarbete.
Kan fås via våra ”telegramombud”
Betel-?
EFS-Maria Forsberg tel. 92056
Filadelfia-Gunilla Valfridsson tel. 0661-70055

Roger