Skotergudstjänst vid Sjönäset den 14 mars

Söndagen den 14 mars hölls ekumenisk skotergudstjänst vid Sjönäset i Mellansel. I det strålande vädret anlände skotrar, gamla och nya av olika sorter och med eller utan släde, på rad längs leden som går över Anundsjösjön.

Greger Larsson gästade och predikade om korset som vårt riktmärke i livet. Längs skoterlederna följer vi de röda kryssen för vi vet att de leder oss rätt även i värsta snöstormen… Så är det också att att följa korset på livets väg. Vi hamnar rätt och får rätt perspektiv.

Christer Westman ledde gudstjänsten och ”skoterkören” sjöng under ledning av Harriet Korvala. Efter gudstjänsten fick vi en kort information från Nolaskogs skoterklubb, Europas största skoterklubb. Efter det serverades hamburgare av Mellansels intresseförening.

Text o bild:
Teodor Nimmersjö