Missionshelg

Kersti Karlsson medverkade hela helgen 10-11:e april.
Hon berättade om missionens arbete i Etiopien och särskilt ur kvinnoperspektiv.

Hon gladdes sig åt korsdragets insamling till skolavgift,uniform och böcker för gatubarn under ett år, fyra barn har fått sin skolgång tryggad.

Vi bjöds på Etiopisk pepparmacka.

Mor o dotter.;-)

Kökspersonalen gjorde ett gott jobb

Söndagen fortsatte i missionens tecken.
Sara o Anders spelade och sjöng.

Kersti predikade.
Här visar hon en huvudkudde av trä som man tog med sig på vandringen.
Kristus arbetet fortgår i Etiopien trots svårigheter. Jesus är i centrum.

Gudstjänsten avslutades med nattvard.

Roger F.