EFS Missionsmarknad november 2012

missionsmarknaden 2012

~37.000 kr till Barn i alla Länder!!!

Det blev resultatet av EFS Missionsmarknad i november 2012.

BIAL – Barn i alla länder – är barnens egen missionssatsning.
BIAL verkar för att barn ska få lära känna Jesus och bli hans efterföljare.
BIAL är en del av Salt/EFS och är verksamt i de länder där EFS mission arbetar.

Eritrea   Etiopien   Indien    Malawi    Tanzania

Eritrea Etiopien Indien Malawi Tanzania

För att se vilka projekt som BIAL arbetar med kan ni gå in på www.bial.nu