Bönhuset besöktes av fyra elever från Örebro missionsskola

Fyra unga studerande vid Örebro missionsskola har varit ute på en miniturné i helgen. De åkte ut till olika församlingar och höll Gudstjänster samt informerade om missionsskolan. Deras första stopp på turnén var Gottne i Lördagskväll (den 2/2).

PicsArt_1359834377828
De fyra studerande från Örebro missionsskola.
Hanna, Anton, Viktor och Ida

Ida, som går sitt tredje år vid Örebro missionsskola, informerade om skolan samtidigt som ett bildspel rullade på storbildsskärmen. Skolan drivs av EFK. Man kan plugga vid missionsskolan för att antingen bara lära sig mer teologi eller så kan man fördjupa sig i församlingsförberedande eller missionsförberedande utbildning, säger Ida. Hon hänvisar till skolans hemsida för mer information.

Viktor kommer fram och presenterar sig och läser andra krönikebokens 33:e kapitel varpå Anton, som är bördig här ifrån Östansjö, tar vid och predikar utmanande utifrån bibeltexten. Anton drar paraleller mellan folkets situation då och hur vi kan ha det idag i våra församlingar. Att vi har gått från att vara en stark väckelserörelse med stort inflytande och kraft till att ha blivit som ett andraklassens folk med en känsla med att vara mindervärdiga. Det är inte som det en gång varit. Vi kanske behöver återupprättas och inse vem Gud är samt vårt beroende av honom, precis som folket i krönikeboken fick inse. Att lägga bort vår avgudadyrkan och inse att Herren är Gud, endast Han ska tillbes. Vi kan också behöva vittna tålmodigt om sanningen och vara ett ljus.

Hanna ledde oss i en stund av lovsång och tillbedjan under tiden som det bjöds in till  förbön. Detta avrundade denna kvälls Gudstjänst.

Efter Gudstjänsten blev det fika. Efter fikat höll kvartetten från Örebro ytterligare en Gudstjänst, denna gång med ungdomsinriktning,  innan turnén sedan drog vidare mot Örnsköldsvik samt Nordmaling.

Örebro missionsskolas hemsida: www.orebromissionsskola.se

/Samuel Söderberg