Tre blir EN!Detta är en verklighet för de tre församlingarna, Betel Östansjö, Efs Gottne och Filadelfia Gottne/Mellansel.

Sedan en lång tid tillbaka har ett ekumeniskt arbete pågått mellan ovanstående förening/församlingar och Svenska kyrkan i både Anundsjö och Mo, ett arbete som upplevts mycket berikande. I början av 2000-talet påbörjades samtalen om ett utökat samarbete mellan Betel, Efs och Filadelfia i form av gemensamma gudstjänster i dåvarande Efslokalen Gottne. Ganska snart upptäckte man att gemenskapen kändes naturlig och inspirerande och de två övriga lokalerna överflödiga och därför avyttrades dessa. Verksamheten bedrevs nu ”under ett tak” och lokalen fick namnet Bönhuset men respektive förening/församling ansvarade för varsin gudstjänst en gång i månaden.

Vid årsskiftet 2010-2011 påbörjades arbetet med att bilda en församling av de tre som nu närmats sig varandra alltmer och skapat behov av en utökad gemenskap. Detta har lett fram till en församlingsordning och stadgar och att verksamhetskall bedrivas i Gottne och Mellansel. Det ekumeniska samarbetet med Svenska Kyrkan fortsätter oförändrat.

Den nya församlingen som än så länge benämns ”Framtidskyrkan” har i sin församlingsordning beskrivit hur både den baptistiska- och den lutherska läran skall tillämpas allt för att möta de nuvarande medlemmarna behov och även de kommande.

Sammanslagningen av de tre till EN sker under helgen den 24 och 25 augusti.