Jesus säger..

UntitledGör er inga bekymmer säger Jesus i Matt 6 25-34

”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte in i lador, men er himelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. ”Gör er därför inga bekymmer för morgondagen”. Den får själv bära sina bekymmer.