Festgudstjänst

Över 200 personer samlades för att vara med på den officiella invigningen av den nya församlingen Framtidskyrkan. Jonas Öberg och Henrik Kristoffersson inledde Gudstjänsten med att spela intro till O Store Gud var på Roger Forsberg hälsade alla välkomna. Alice Lindblad gav en  historisk tillbakablick på det arbete /vision som ligger till grund för den nya församlingen.  Christer Westman och Jonas Byström offentliggjorde bildandet genom att varje församling fick bekräfta sin vilja att ingå i gemenskapen. Knut Berthil Nyström (EFK), Tin Mörk (EFS) och Malte Holmqvist (Pingst) medverkade med förbön och välsignelse. Ungdomarna deltog med gospelsång.  Församlingen fick lyckönskningar från närliggande församlingar. Efter festgudstjänsten bjöds det på tårta

festgudsjänst 24 aug 2013

IMG_4139

IMG_4141

IMG_4146

034

IMG_4162

IMG_4179

IMG_4200

/Margareta