Sånger i advent drog fullt hus

På andra advent fylldes Bönhuset i Gottne av förväntansfulla människor, unga och gamla som ville höra den speciella ”projekt julkören”. Kören har övat under Marie Hörnells ledning under hösten. Gudstjänsten var ekumenisk med Framtidskyrkan och Svenska kyrkan.

Magnus Aasa sjöng och talade, olika solister ur kören sjöng julsånger och Elisabeth Svedberg predikade. En kollekt togs upp som gick till Filippinernas och Syriens barn. Efter samlingen fortsatte gemenskapen vid kaffeborden.

[display-gallery size=”medium” hide_featured=”1″]