Friluftsgudstjänst

 

I ett helt fantastiskt väder med strålande sol och riktig sommarvärme samlades vi till den årliga frilufts gudstjänsten. Som vanligt var mötesplatsen vid fågelgömslet ”Holken”. Publiken hade med sig egna stolar eller sittunderlag. Framtidskyrkans pastor/präst Jonas Byström predikade och Ove Mårtensson ledde samlingen.

”Holken” ligger på en kulle ovanför Östansjösjön som är en grund utdikad sjö som är ett eldorado för fåglar som alla är på väg till sina häckningsplatser i trakten eller längre norrut. Här stannar flockarna till för en pausvila, och att äta. Ett hundratal olika arter har här iaktagits under årens lopp.

Jonas talade beskrivande om hur olika arter kommer långt från andra länder för att efter flera hundra mil stanna upp och häcka på samma ställe som tidigare, kanske under din takpanna. Kan det vara en slump att fågeln hittar tillbaka till samma ställe år efter år eller är det en skapare bakom? När Noa och hans familj räddades undan syndafloden skickade han ut fåglar för att få besked om vattnet sjunkit undan. Vi vet att duvan kom tillbaka med bud om att det fanns liv på jorden, den hade ett olivblad i näbben. Arken fick bli räddningen/frälsningen för de som överlevde syndafloden, medan Jesus Kristus är räddaren för alla människor. Som symbol skickade Jonas iväg 4 lerduvor ut över markerna med en lerduvekastare.

Efter predikan och de unisona sångerna sjungits, fick deltagarna ta del av den egenhändigt packade fikakorgen. En sådan här härlig dag är naturen ett starkt vittnesbörd om en stor och mäktig Gud och skapare.

[display-gallery size=”medium”]

LasseC