Mina funderingar..

 

När jag tänker på åren bakåt i tiden så fylls mitt hjärta av stor tacksamhet till Gud min far,för allt det goda som Herren gett och ger mig. Är också glad för att jag och min fru Birgitta  får vara ute och sjunga o vittna om Jesus som har banat väg för oss till Gud. Är också mycket tacksam för att Birgitta o jag kan få arbeta med Cafe’ Lycktan där vi får träffa så många människor och erbjuda dem god och välgörande gemenskap, samt att på olika sätt få presentera evangeliet  för cafe’gästerna.

Något som också gör mig väldigt glad och tacksam är, även om förändringar/ omställningar kan vara lite jobbiga, att ha fått uppleva ett så varmt o kärleksfullt bemötande från vännerna / trossyskonen i Framtidskyrkan. Ser med tillförsikt fram emot att arbeta tillsammans i det uppdrag vi fått av Gud, nämligen att visa människor på vägen till Gud.

Jag har så mycket att tacka för och vill använda mig av titeln på boken om Eva Spångberg ”Tack för livet du gav mig.”

Det är en så fascinerande och inspirerande bok att läsa, om denna kvinna som brann av iver att hjälpa andra människor. Eva hade inrett sitt hem och en ateljé för träsnidandet, som hon har fått hjälp med att bygga upp av människor med alkoholproblem. Omsorgen om de utslagna har legat Eva varmt om hjärtat och många alkoholister har fått en bostad och ett arbete att gå till.

Hon hade också åsnor på gården och ibland fick hon frågor, varför har du åsnor? Vad gör de för nytta? Eva svarade ” Jag har åsnor för att jag älskar dem”  Samma svar gäller mig: Jag är här på jorden, inte för att jag betyder något och ska uträtta stora ting, utan för att jag är älskad av Gud. Tänk att vara älskad med en kravlös kärlek! Eva säger att ett kärleksförhållande är långt mera värt än det som bygger på prestationer. Det är en vänskapens relation som har med livets innersta att göra. Det känns så gott att få vara beroende av någon som är större än jag. Jag får ropa till Gud: ” Här är jag!” Och jag kan höra i mitt hjärta hur han från sin himmel svarar ”Här är jag!” Så tryggt.IMG_6225

Varma hälsningar

Börje Gripenroth