Valet 2014

 

Jag vill tacka dig Samuel Söderberg för din skrivning efter valet 2014. Visst är det många frågetecken och funderingar efter valet 2014. Jag tycker det är väldigt märkligt att var tredje röst på Sverigedemokraterna kommer från moderaterna. Om nu de uppgifterna är riktiga.

Anser det mycket viktigt och angeläget att vi i det läge som råder i vårt land, det politiska läget, hur det är i samhället f.ö. med allt det mörka som sker idag, skolan mm. Jag funderar på vad som egentligen hänt i folksjälen då det ser ut som det gör i vårt Sverige i dag, grundorsakerna tror jag är, att kristendomsundervisnigen i skolan är mer eller mindre borta, att många i vårt land vänt Gud ryggen. Du och jag har både ett ansvar och en uppgift att vara förebedjare, att be för våra medmänniskor.

Jag är inte ute efter att svartmåla, eller kritisera, men jag vill vara realist och se hur det är. Min bön och önskan är att vi som tror på Jesus verkligen må ge rum för Guds kärlek, att leva i Guds kärlek, att leva ut Guds kärlek. Låt oss ge varandra kärlek nu och här. Låt oss ge varandra tankar goda tankar, goda tankar som blir ord, ord till tröst för någon sorgsen o vilsen.  När vi upptäckt Guds kärlek, upptäcker vi också vår medmänniska, som vi ska älska. Må Guds kärlek får vara vår livshållning, präglad av godhet, generositet, bön, och då kan vi som Samuel, sträcka ut handen till de som tycker/tänker annorlunda för att samtala.

Kära trossyskonen, låt oss ta tid till bön för oss själva, våra familjer, för hela vårt land. Bön att Gud må förbarma sig över oss. Och att du o jag får vara till välsignelse och hjälp för människor vi möter.

Gud frid önskar jag er

Börje Gripenroth