Missionsresa

Paraguay

Ungdomarnas missionsresa

 

Påsken 2015, 27 mars -11 april

 

Vi är 14 ungdomar och 3 ledare som planerar att resa till staden Coronel Oviedo i Paraguay där en systerkyrka till EFK bedriver olika projekt finansierade via Ge för livet. Tillsammans med Anna-Maria Jonsson, regionledare för Latinamerika för EFK, får vi nu hjälp att sätta ihop ett program som passar.

Väl på plats kommer vi att vara med och medverka med drama, sång och dans i speciella påskaktiviteter i byarna omkring, möta barnen i fotbollsskolan, besöka och hjälpa till på barnhem och fritidshem, d v s möta barn i behov av stöd och hjälp på olika sätt. Vi kommer även besöka församlingar i syskonkyrkan och få hjälpa till med olika praktiska sysslor. Ett önskemål är att vi ska rusta upp en lekplats på ett barnhem!

 

Som förberedelse inför resan går vi en kurs genom Åredalens folkhögskola. Genom att vi gör det kommer vi att kunna få bidrag per deltagare vilket hjälper oss med delar av finansieringen. Tio kurstillfällen förutom praktiska träffar kommer vi att ha. Under dessa träffar kommer vi att få lära oss mer om mission, kulturmöten och språk.

Kostnaden för resan kommer att ligga kring ca 15 000 kr per person. Drygt 2/3 av kostnaden är själva resan och resten är kostnader för boende, mat och övrigt. En egenkostnad kommer det att innebära men vi kan inte i dagsläget säga hur stor den kommer att bli.

Vi har under november/december jobbat febrilt med tillverkning av jullådor med matnyttigt innehåll som man kunnat boka för leverans lagom till jul. Under lördagar har vi även sålt tunnbröd och hällakakor på Nbc samt haft ett pelletlotteri. Förutom försäljning så söker vi även stipendier, bidrag och sponsorer. Har ni idéer på hur vi kan få in pengar, vill ni sponsra eller bidra på något sätt till vår resa så hör gärna av er till någon av oss ledare.

Vill ni ge ett ekonomiskt bidrag så går det bra att använda er av församlingens missionskonto Bg: 0413-0340 och märka med ”missionsresa 2015”.

Varför gör vi nu detta? Jo, syftet med resan är ungdomarnas egen önskan att få se och möta missionsarbete, få göra upplevelser som leder till personligutveckling och inspirerar till missionsengagemang.

Vi behöver mycket förbön så bed gärna för oss och resan!

Resenärerna genom ledarna;

Jonas Byström, Irene Johnsson, Katarina Näslund