Inspirationshelg med ”Paraguay ungdomarna”

Sista helgen i januari hade Framtidskyrkan besök av Anna Maria Jonsson som är ansvarig för EFK:s mission i Latinamerika. Under lördagen samlades ungdomarna som ska med på Paraguayresan i Gottne för att lära sig mer om landet, kulturen och missionshistorian. De fick även lära sig om kulturkrockar, kommunikation och säkerhet.

Dagen avslutades med att föräldrarna var inbjudna på fika och praktisk information om resan. Lena och Brittmarie fixade mat och fika. Vi tackar Anna Maria för denna givande dag!

På söndagen hölls en gudstjänst i Mellansel som ungdomarna hade ansvar för, Anna Maria predikade och kollekt och fikapengar gick till resan.

[display-gallery size=”thumbnail”]