Själavårdskurs

Omsorgsarbete i Framtidskyrkan

Hur mår du, hur är det? Frågor som dagligen används, alltför ofta som hälsningsfraser, utan tanke på den djupa innebörd som omfattar frågan. Det som tydligen kännetecknar en medelsvensson i vår tid är tidspress, materialism, individualism och egoism etc. Dystra ismer som lätt kan ledas in i en tillvaro av meningslöshet, isolering och ensamhet där jämförelse, missnöje och tom avundsjuka kan bli följeslagare.

Känner du igen dig i dikten?

IMG_8855

Förhoppningsvis mår vi bättre än vad som beskrivs men för att möta människors behov har ett antal personer fördjupats i kunskaperna om våra/människors existentiella behov. Frågor som berörts under träffarna har varit vårt själsliga/andliga behov, livskriser, utsatthet och sårbarhet samt hur vi i samtal kan vara ett medmänskligt stöd för en medmänniska. Erfarenheten har visat att vi alla någon gång har behov av ”någon att samtala med” men det kan vara svårt att veta vem eller vilka man kan vända sig till. I Framtidskyrkan vill man vara en resurs när livet av olika anledningar upplevs tungt, tilltrasslat, meningslöst osv. genom att det i församlingen finns personer som kan möta människor i ett samtal. Personer som äger församlingens förtroende för uppgiften och har avlagt ett tysthetslöfte.

/Alice Lindblad

Uppskattade träffar i ämnet "själavård" som leddes av Alice Lindblad
Uppskattade träffar i ämnet ”själavård” som leddes av Alice Lindblad