”Så här har vi det”

Några bilder av ungdomarnas Paraguayresa. Kom på ”Ge för livet” mötet den sista april kl 18 i Bönhuset och hör deras egna berättelser.