Fasadrenoveringen på gång..

Framtidskyrkan har två kyrkolokaler, i Gottne och Mellansel. Fasaden på Gottnelokalen Bönhuset har varit i stort behov av renovering. Ett upprop om ekonomiskt bistånd har tills nu gett hela 149150:- Stort tack till dig som gett litet eller stort bidrag. Till första steget som ska görs nu är isolering av väggar, plåtbeklädnad, byte av fönster, målning tak mm till en kostnad av ca 250.000:- i första etappen. Under nästa år kommer renoveringen att slutföras. Ett stort projekt som naturligtvis kräver både arbetsinsatser och mera pengar i form av gåvor. Fortsätt att stödja oss i detta projekt i fortsättningen också! Håll koll på vad som kommer in genom att klicka på ”resultat ” på vår hemsida.